R@velijn excellent

Het excellentieprofiel van ’t R@velijn richt zich op een uitstekende voorbereiding van de leerlingen op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Het brede profiel wordt door onze school concreet gemaakt met maatwerk voor onze leerlingen door te werken aan hun competenties en door afspraken te maken met het vervolgonderwijs. Onze school wil het onderwijs personaliseren, de leerling meer verantwoordelijkheid geven over zijn leerproces en minder afhankelijk maken van de docent. De leerling werkt en leert meer op zijn eigen niveau. Het streven is de leerling in de toekomst per vak op het hoogst haalbare niveau te laten afstuderen.

Het excellentieprofiel van onze school is herkenbaar voor onze medewerkers en voor onze leerlingen en past goed bij het type leerling van onze school. Bij de rondgang door onze school constateert de jury dat de leerlingen in alle rust en gemotiveerd aan het werk zijn. Ze blijken geïnteresseerd en enthousiast. Op veel plekken ziet de jury dat ict een belangrijke rol speelt in het leerproces. 
Onze school wil met dit profiel bereiken dat de leerling op een succesvolle manier het vervolgtraject ingaat. Uit de gesprekken met de directie, de medewerkers en de leerlingen heeft de jury kunnen concluderen dat deze doelen op een goede manier geconcretiseerd worden.
Leerlingen vinden het prettig om met de digitale leertaken aan de slag te gaan. 
De jury concludeert dat het excellentieprofiel helder en relevant is voor onze school.