Coaches

De coach is de spil in onze begeleiding. De coach kent de persoonlijke omstandigheden van zijn leerlingen, volgt zijn studieprestaties en staat altijd voor de leerling klaar. Bij de coach kunnen de leerlingen en/of de ouders terecht voor vragen en advies. Als het nodig is, neemt de coach natuurlijk ook zelf contact met u op!

De coach geeft ook lessen in sociale vaardigheid. Hierbij werkt ons Rots en Water programma ondersteunend en kan ook het begeleidings-/ ondersteuningsteam worden ingeroepen om mogelijke uitdagingen binnen de groep effectief aan de orde te laten komen. Tijdens deze lessen leren de leerlingen rekening houden met anderen, gevoelens te uiten, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, beslissingen te nemen, ruzies oplossen, etc. De leerling leert tijdens deze lessen zichzelf, maar ook hun klasgenoten goed kennen.

Ook besteedt de coach tijd en aandacht hoe de leerling het best huiswerk kan leren en maken. Hierbij hoort onder andere het plannen van schoolwerk en het aanleren van studieschema's.

Waarom een coach en geen mentor?

Ontwikkelingsgericht werken staat bij 't R@velijn hoog in het vaandel. Daarom zijn we in de onderbouw gestart met het vervangen van de rol van mentor in die van een coach. Dit houdt in dat onze leerlingen in coachgesprekken ZELF het initiatief nemen in hun verdere ontwikkeling. Hierbij kun je denken aan: het reflecteren op behaalde resultaten, het kiezen van het juiste profiel, een geschikte stageplek zoeken en aangeven welke ondersteuning er nodig is. Waar voorheen onze docenten ingezet werden als mentor, zijn zij nu geschoold naar de rol als coach. Waar een mentor voorheen de route bepaalde, helpt een coach de leerling de route ZELF uit te stippelen. Onze leerlingen staan dus aan het roer, de coach staat meer langs de zijlijn.