Ondersteuning door het gebruik van leertaken

Onze leerlingen werken met leertaken die zichtbaar zijn op onze portal. De leertaak van de huidige week en die van de week ervoor zijn zichtbaar op de portal. Zo kunnen leerlingen die afwezig zijn (geweest) thuis zien, wat ze gemist hebben en wat eventueel ingehaald moet worden. Deze manier van werken biedt uitkomst voor leerlingen die tijdelijk onze school fysiek niet kunnen bezoeken omdat ze bijvoorbeeld zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De leertaken lenen zich uitstekend voor individuele leerlijnen en zullen in de komende jaren aangevuld worden met specifieke kenmerken per leerling zodat de didactiek daarop kan worden aangepast met als doel gepersonaliseerd leren.