Agora

Agora

 Bij R@velijn Agora geven leerlingen zelf vorm aan hun onderwijs. Vaak wordt terecht de vraag gesteld: “Maar hoe zit dat dan met de examens?’
Het schoolexamen en het centraal examen is verplicht voor alle leerlingen, zo ook voor de leerlingen van R@velijn Agora. In de tweede klas gaan agoraleerlingen intensief op zoek naar hun uitstroomprofiel. Wanneer zij weten welke vervolgopleiding zij willen gaan doen of welke richting zij op willen, gaan ze zich oriënteren op de eisen die een mbo-school stelt voor toelating. Daarna maken zij voor zichzelf onder begeleiding van hun coach een plan van aanpak voor het examen. In de vorm van challenges bereiden zij zich vervolgens voor op hun school- en centraal examen. Hierbij moeten ook de leerlingen van R@velijn Agora voldoen aan de PTA eisen die opgesteld zijn.

Bij de voorbereiding op de examens kunnen zij gebruik maken van onze experts.