Leerwerktrajecten (LWT)

't R@velijn is door het ministerie van OC&W gekwalificeerd voor het aanbieden van leerwerktrajecten. De leerwerktrajecten zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die meer praktisch bezig willen zijn. Ook voor leerlingen, van wie verwacht wordt dat ze het diploma van de basisberoepsgerichte leerweg niet halen, kunnen deze leerwerktrajecten een uitkomst bieden. Concreet houdt een leerwerktraject in dat de leerling meerdere dagen per week stage loopt en op school minimaal hun profielvak en Nederlands volgen.

Tussen school en bedrijf worden intensieve contacten onderhouden op het gebied van het geleerde op school en de uitwerking in de praktijk.
.