Missie en visie

Wij zien het als onze taak om onze leerlingen goed onderwijs te bieden op het juiste niveau en in een doorlopende lijn. Om dit te kunnen doen, bouwen wij ons onderwijs op vier stevige pijlers.

Samenwerken op school zien wij als een afspiegeling van samenwerken in de maatschappij. Om dit allemaal goed te kunnen doen, zijn onze contacten met ouders natuurlijk onmisbaar.
Pijler 1: elke leerling krijgt veel kansen om zich breed te ontwikkelen. Hij heeft veel mogelijkheden om zijn sociale, culturele en sportieve vaardigheden te vergroten. 
Pijler 2: elke leerling krijgt optimale begeleiding. Wij staan achter én naast hem. 
Pijler 3: wij dagen elke leerling voortdurend uit en prikkelen zo zijn individuele ontwikkeling. 
Pijler 4: de samenwerking met onze leerlingen gaat uit van duidelijke normen en waarden.