Onze TOP mavo

Wij spreken op onze school van een TOPmavo omdat leerlingen bij ons hun Talenten Ontwikkelen tot Prestaties.


Veel van onze leerlingen hebben vanuit de basisschool het advies mavo / havo gekregen. Bij ons op de TOPmavo worden leerlingen extra uitgedaagd door middel van maatwerk. Hierbij valt te denken aan eerder examen doen zodat het jaar daarna het reeds met een examen afgesloten vak op een hoger niveau gevolgd kan worden. Tevens is het mogelijk om een extra vak te kiezen of extra tijd te besteden aan een vak waar de leerling meer moeite mee heeft.  

Leerlingen van onze TOPmavo gaan in leerjaar 3 aan de slag met het profiel Dienstverlening & Producten. Daarin doen zij aan het einde van het derde leerjaar examen. In leerjaar 4 kunnen onze TOPmavo leerlingen 2 keuzevakken kiezen uit het ruime aanbod binnen onze profielen. Op die manier behaalt de leerling zijn of haar diploma VMBO-GL.

Bij minimaal 6 theorievakken behaalt de leerling een diploma VMBO-TL.

Wanneer de leerling minimaal 6 theorievakken heeft gehaald en daarbij 2 keuzevakken positief heeft afgerond, heeft de leerling 2 diploma’s behaald: VMBO-GL en VMBO-TL. Natuurlijk krijgen ouders en leerlingen tijdig informatie en uitleg over al onze keuzemogelijkheden.