Decanaat

Op alle scholen voor voortgezet onderwijs is een decaan. Wat is nu een decaan en wat doet hij? De decaan organiseert en coördineert activiteiten die te maken hebben met de loopbaanoriëntatie en begeleiding. De decaan is ook diegene die leerlingen, samen met de mentor, begeleidt en informeert bij alles wat te maken heeft met studie en/of beroepskeuze.  

In het tweede leerjaar kunnen leerlingen bij de decaan terecht voor ondersteuning bij het kiezen van een profiel in de bovenbouw.
In het derde leerjaar verzorgen de decanen alle informatie over het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
In het vierde leerjaar staat het oriënteren op vervolgstudies en beroepen en het inschrijven voor een vervolgstudie centraal. Er wordt gewezen op open dagen van verschillende scholen, de mogelijkheid een opleidingsmarkt te bezoeken, maar ook bij het solliciteren en vinden van een baan wil de decaan behulpzaam zijn.

Zowel leerlingen als ouders kunnen bij de decaan, Dhr. Machielse, terecht om antwoord te vinden op vragen of problemen. Ouders worden ook op de informatieavonden van elk leerjaar geïnformeerd.

Ook is het mogelijk om via telefoon of mail een afspraak met te maken.
Telefoon school: 0167- 52 50 70
Mailadres: e.machielse@ravelijnstb.nl