Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn is één van de te volgen profieldelen binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.
Je oefent beroepsvaardigheden die nodig zijn om te kunnen gaan werken in de sector Zorg & Welzijn.  Dit profiel volg je in het derde leerjaar 10 uur per week.                                                                                              
Werkvelden waar leerlingen in de toekomst kunnen gaan werken, zijn bijvoorbeeld: gehandicaptenzorg, welzijnswerk, ouderenzorg, hulpverlening, verpleging, uiterlijke verzorging, receptie, toerisme en horeca.


Module   ​Inhoud van de Module
 1. Mens en gezondheid  ​Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl.
 2. Mens en omgeving  Ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving.
 ​3. Mens en activiteit  ​Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren.
 4. Mens en zorg  Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant

Je krijgt per module theoretische- en praktische werkvormen aangeboden.
Op deze manier oefen je vaardigheden die nodig zijn om in het 3e leerjaar je examen te kunnen behalen.