Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn is één van de te volgen profieldelen binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.
Je oefent beroepsvaardigheden die nodig zijn om te kunnen gaan werken in de sector Zorg & Welzijn.  Dit profiel volg je in het derde leerjaar 10 uur per week.                                                                                              
Werkvelden waar leerlingen in de toekomst kunnen gaan werken, zijn bijvoorbeeld: gehandicaptenzorg, welzijnswerk, ouderenzorg, hulpverlening, verpleging, uiterlijke verzorging, receptie, toerisme en horeca.


Module   ​Inhoud van de Module
 1. Mens en gezondheid  ​Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl.
 2. Mens en omgeving  Ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving.
 ​3. Mens en activiteit  ​Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren.
 4. Mens en zorg  Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant

Je krijgt per module theoretische- en praktische werkvormen aangeboden.
Op deze manier oefen je vaardigheden die nodig zijn om in het 3e leerjaar je examen te kunnen behalen.

Verzorging in beeld

Bekijk hier, hier en hier de video's van verzorging!

Voor meer video's van onze school kun je terecht op ons Y
ouTube-kanaal. Check ook eens onze Facebook en Instagram!