Schooljaarverslag 2023

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. – ‘t Ravelijn

www.ravelijnstb.nl
rector: Titus Frankemölle
directeur a.i. : Carin Veringa 
opleidingen: mavo, vmbo

Hier vindt u het jaarverslag 2023