Leerjaar 3 & 4

Halverwege leerjaar 2 beginnen onze basis- en kaderleerlingen aan hun verplichte profielen van het praktijkvak.
Deze profielen worden aan het einde van leerjaar 3 afgesloten met een examen.

In leerjaar 4 volgen onze basis- en kaderleerlingen 4 keuzevakken. Onze mavo- leerlingen volgen er 2. Verder worden de PTA’s afgesloten en maken de leerlingen hun examens.