Meldcode

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de landelijke meldcode van Veilig Thuis. De meldcode is te vinden op het intranet van onze school. 

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is vanaf 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. 

Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken. Voor ’t R@velijn houdt dit in:

Voor meer informatie verwijzen we naar http://www.huiselijkgeweld.nl/beleid/landelijk/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Voor vragen kunt u terecht bij onze ondersteuningscoördinator en aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Mw. A. Kleinen.