Rots & Water't R@velijn is een Rots & Water school.  

Vanuit onderzoek is naar voren gekomen dat:
-   het programma helpt pestgedrag te verminderen
-   leerlingen met een veiliger gevoel naar school komen
-   leerlingen individueel een grote(re) groei doormaken
-   het binnen de groep een positief effect heeft
-   het een positieve invloed heeft op de manier waarop leerlingen met elkaar en met docenten omgaan: de zogenaamde groepsdynamiek
-   leerlingen leren hun eigen standpunt kenbaar te maken op een duidelijke, maar beheerste manier

Rots & Water is een psycho-fysieke training. Dat betekent dat al spelenderwijs via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd.
Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van een verwerkingsopdracht.
Tijdens de Rots & Watertraining reiken we door middel van veel fysieke oefeningen vaardigheden aan die leerlingen letterlijk en figuurlijk steviger leren staan.
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids- en uiterst effectief anti-pest-programma, dat zich onderscheidt van andere programma’s.
Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Doelstellingen Rots & Water programma:

-        leerlingen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en leerlingen kunnen beter voor zichzelf opkomen en zijn assertiever
-        leerlingen hebben hun sociale vaardigheden verder ontwikkeld
-        leerlingen kunnen zichzelf reflecteren en zijn communicatief sterker
-        leerlingen kunnen zich beter concentreren
-        leerlingen kunnen zichzelf beter beheersen en de juiste keuzes maken
-        leerlingen voelen zich veiliger
-        leerlingen staan steviger in hun schoenen, maken oogcontact en stellen grenzen
-        leerlingen kunnen beter omgaan met pestgedrag

Onze visie op Rots & Water

Alle leerlingen krijgen de Rots & Watertraining twee keer in hun schoolloopbaan op onze school. Onze brugklasleerlingen krijgen 7 blokuren per schooljaar Rots & Watertraining. Onze tweedejaars leerlingen krijgen 3 blokuren per schooljaar Rots & Watertraining.
Op deze manier wordt er een band opgebouwd tussen leerlingen onderling en hun Rots & Water trainers. We houden de spanningsboog kort, waardoor het effect van de Rots & Watertraining in onze school groter wordt.

Integratie van Rots & Water in de ondersteuningsstructuur van onze school

Wanneer de Rots & Watertrainers problematiek signaleren en/of gedragingen van leerlingen naar andere leerlingen zien die opvallend of niet wenselijk zijn, worden deze gemeld bij de coach en eventueel onze anti-pest coördinator.
Bij groepen waar pestgedrag plaatsvindt, observeert de coach en/of anti-pestcoördinator de groep tijdens de Rots & Watertraining.
Wanneer leerlingen uitvallen, kan er met deze leerlingen een groep gevormd worden of individueel gewerkt worden.

De Rots & Watertrainers en anti-pestcoördinator vallen onder de aansturing en verantwoordelijkheid van onze ondersteuningscoördinator.
De Rots & Watertrainers nodigen gedurende een trainingsperiode van een klas ten minste één keer de coach uit om de betrokkenheid bij Rots & Water van de collega’s te vergroten en te intensiveren.
Tijdens onze R@velijnweek is Rots & Water een vast onderdeel.