Ondersteunings-/begeleidingsteam

Onze school heeft een begeleidings- / ondersteuningsteam.
Diverse collega’s binnen onze school hebben zich geprofessionaliseerd in het geven van SOVA training, faalangstreductietraining (FRT), Rots en Water training (R&W) en examenvreesreductietraining (EVRT).
Onze leerlingbegeleiders, trainers, de R&W coördinator en anti-pestcoördinator vallen onder de aansturing en verantwoordelijkheid van onze ondersteuningscoördinator.  

De leerlingen die voor deze trainingen in aanmerking komen, worden gescreend n.a.v. de resultaten van de door hen digitaal ingevulde vragenlijst School Attitude Questionnaire Internet (SAQI).
Ouders worden voorafgaand aan een training volledig geïnformeerd en om toestemming gevraagd.
Alle eerste - en tweede jaars leerlingen volgen de Rots en Watertraining. Sinds schooljaar 2018/2019 mag ’t R@velijn zich Rots & Waterschool noemen: het Gadaku instituut heeft ’t R@velijn het R&W predicaat toegekend.