PIE

Wanneer leerlingen in de tweede klas voor PIE hebben gekozen, dienen zij in het bezit te zijn van werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en enkele gereedschappen. Hiervoor ontvang je te zijner tijd een brief waarin staat waar je deze materialen aan kunt schaffen.