Maatwerk door intensieve samenwerking met Auris

Vanaf schooljaar 2019-2020 is op onze school het zogenaamde medium+ arrangement vanuit Auris gestart. Door deze pilot kunnen leerlingen met een intensieve cluster 2 ondersteuningsvraag op ‘t R@velijn hun diploma behalen. Er kan worden voldaan aan een intensieve ondersteuningsvraag die leerlingen aan ’t R@velijn stellen door de extra inzet van de expertise van Auris en de actieve medewerking van de ouders van deze leerlingen.