Begeleiding

Wij bieden onze leerlingen een prettig schoolklimaat en zoveel mogelijk begeleiding op maat. Hierdoor voelen onze leerlingen zich geborgen en voelen ze zich écht thuis. Onze voornaamste taak is onze leerlingen te laten leren. Zoals eerder benoemd is dat meer dan alleen ‘kennis leveren’.

Wij willen ook vaardigheden, normen en waarden overdragen. We begeleiden onze leerlingen op hun weg naar zelfstandigheid, volwassenheid en ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid, rekening houdend met elkaar en respect hebbend voor de ander. Daarom vindt ons onderwijs niet alleen plaats binnen vier schoolmuren. Wij brengen onze leerlingen in contact met de buitenwereld door projecten en allerlei activiteiten.

Onze school staat volop in het leven. Wij staan open voor alles wat er in de wereld gebeurt en willen daar deel van uitmaken. We zoeken ook op het gebied van ondersteuning en begeleiding verbinding met onze externe partners. Daarbij is de schooldrempel niet de lijn waar onze “ondersteuning" ophoudt. Onze kwaliteit is ook terug te vinden in de manier, waarop wij met onze leerlingen en hun ouders omgaan. De kwaliteitszorg is dus niet iets voor achter de schermen. Het betekent met elkaar samenwerken in een sfeer van vertrouwen, passende omgangsvormen, normen en waarden.  

Begeleiding op beeld

Check onderstaande video en laat je informeren over onze ondersteuningsmogelijkheden:Begeleiding op beeld

Bekijk hier de video van onze begeleiding!

Voor meer video's van onze school kun je terecht op ons YouTube-kanaal. Check ook eens onze Facebook en Instagram!