Ondersteuning door het gebruik van de iPad

Onze leerlingen hebben hun eigen iPad. Dit device biedt naast de basisstof mogelijkheden om de oefenstof te herhalen, te verrijken en te verdiepen.

Leerlingen kunnen de tekst op het scherm uitvergroten en eventueel voor laten lezen. Dit biedt met name onze leerlingen met dyslexie extra ondersteuning.

De leerlingen waarbij dyslexie / dyscalculie geconstateerd is, krijgen van ons een dyslexie - of dyscalculie faciliteitenkaart. Hierop is terug te lezen welke ondersteuning deze leerling van onze docenten mag ontvangen. Wanneer deze leerling een ondersteuningsbehoefte heeft waardoor extra begeleiding nodig is, kan deze (kortdurend en in beperkte mate) door onze dyslexie- of dyscalculiecoach worden aangeboden.

De leerlingen kunnen, na screening door de dyslexiecoach, eventueel gebruik maken van de app IntoWords. Met behulp van die app kunnen ze geschreven teksten en teksten die ze zelf typen laten voorlezen.

Ons dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol zijn te vinden op het intranet van onze school.