Instromers overige leerjaren

Wanneer een zij-instromer graag onderwijs wil volgen bij ons op school volgen wij de volgende procedure:
  1. Een domeinleider wordt op de hoogte gebracht van de aanvraag.
  2. Na toestemming van de ouders neemt de domeinleider contact op met de school van herkomst. Wij vragen dan het formulier “Inlichtingenformulier VO zij-instromers” volledig in te vullen en te ondertekenen en naar de betreffende domeinleider toe te sturen.
  3. Na ontvangst formulier Inlichtingenformulier VO zij-instromers vindt er een oriënterend gesprek plaats met de mogelijke zij-instromer en ouders, betreffende domeinleider en de ondersteuningscoördinator.
  4. Vervolgens brengen de domeinleider en ondersteuningscoördinator de ondersteuningsbehoefte in kaart waarna zij een advies geven aan de directeur van ’t R@velijn met betrekking tot aanname.
  5. Ouders worden vervolgens door de domeinleider op de hoogte gebracht van het advies en in geval van een positief advies melden ouders hun kind aan op ’t R@velijn.