De basisberoepsgerichte leerweg 

Deze leerweg bereidt een leerling voor op assisterende functies binnen het gekozen profiel. De eerste anderhalf jaar worden de leerlingen tijdens de LOB-uren (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) voorbereid op hun profielkeuze. Halverwege het 2e jaar gaan leerlingen aan de slag met het gekozen profiel.

Eind van het derde leerjaar ronden zij hun profielvak af d.m.v. een praktijkexamen. In het vierde leerjaar volgen zij 4 keuzevakken. Aan het einde van het 4e leerjaar doen zij examen in 4 theorievakken.

Deze leerweg is met name bedoeld voor leerlingen die praktisch bezig willen zijn in hun opleiding. Met het diploma van de basisberoepsgerichte leerweg is rechtstreeks toelating tot de opleidingen op MBO-niveau 2 mogelijk.

Leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg kunnen vakken, waarin ze goed zijn, volgen op een hoger niveau. Dit noemen we maatwerk. Zo kan een leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg bijvoorbeeld Engels doen op kaderniveau. Op de cijferlijst van het diploma wordt het cijfer van dat hogere niveau vermeld.

Domeinleren in beeld

Bekijk hier de video van domeinleren!
Voor meer video's van onze school kun je terecht op ons YouTube-kanaal. Check ook eens onze Facebook en Instagram!