Veelgestelde vragen

 

Zijn alle leerlingen welkom?

Alle leerlingen met een VMBO-advies van hun basisschool zijn van harte welkom op onze school.

Waarop ligt de nadruk op ’t Ravelijn?

Alles uit onze leerlingen halen. 

Zijn er veel tussenuren?

Vanwege het werken in lesteams is lesuitval minimaal. Wanneer het niet anders is er mogelijk lesuitval (begin of einde van de dag). Het rooster van uw kind staat altijd op Magister. Hierop kunnen ouders precies zien van hoe laat tot hoe laat hun kind les heeft.

Hoe meld ik me aan voor ’t Ravelijn?

Het aanmelden voor de brugklas vindt plaats tijdens de aanmeldavonden. Een aanmeldingskaart krijg je meestal via je basisschool. Je kunt hem eventueel bij de knop Downloads (bovenaan) downloaden. 
Vul deze kaart in en lever deze vervolgens in op de aanmeldavond. Waar en wanneer onze inschrijfavonden plaatsvinden, vind je terug bovenaan onze aanmeldingskaart. LET OP: je inschrijving is alleen geldig wanneer de volgende documenten zijn ingeleverd:
 - Correct en compleet ingevulde aanmeldingskaart;
- Het advies van de basisschool;
- Het origineel van de Edux-rapportage of een vergelijkbaar rapport;
- Een kopie van je identiteitskaart of paspoort.
Meld je je aan voor Ravelijn Agora dan dienen jij en je ouders een motivatie in te dienen. Dit kan schriftelijk middels een brief, presentatie of filmpje op emailadres: r.ernest@ravelijnstb.nl , maar ook op een andere creatieve manier die bij jou past. Deze motivatie moet uiterlijk in de week van je aanmelding binnen zijn.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op de middelbare school, hoe kan ik dit regelen?

Wanneer ouders denken dat er extra onderwijs- of ondersteuningsbehoeften zijn, dan kunnen zij om een oriënterend gesprek vragen. Ouders kunnen dit aangeven bij onze administratie. Zij zorgen er voor dat de ondersteuningscoördinator of de desbetreffende domeinleider contact met hen opneemt en een vrijblijvende oriënterende afspraak met hen maakt voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.
Tijdens dit gesprek willen we de ondersteuningsvraag zo goed mogelijk in kaart brengen. Aan de hand van dit gesprek en in overleg met ouders en jou zal blijken waar we je in kunnen ondersteunen en welke stappen er genomen moeten worden.

Is er veel huiswerk?

We werken met leertaken. De leertaken hangen samen met de lestijd van het vak.
Leerlingen hebben vrijwel geen huiswerk als zij gewoon aan het werk zijn binnen de les. Het leren voor toetsen gebeurt wel thuis. Het scheelt per leerling hoeveel tijd ze hieraan besteden.
Bij R@velijn Agora krijgen de leerlingen geen huiswerk. Zij plannen voor zichzelf wel bepaalde werkzaamheden in na schooltijd. Ook maken zij dagdoelen. Wanneer zij het dagdoel niet behaald hebben, maken ze het op school of thuis af.