LOB  

Met loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (LOB) krijgen leerlingen meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven. Voor het onderdeel loopbaanoriëntatie leren leerlingen tijdens diverse activiteiten en door middel van begeleiding te reflecteren op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen bij het maken van keuzes binnen hun studie (bijvoorbeeld voor een bepaalde stage) en keuzes na hun studie bijvoorbeeld voor doorstroom naar een vervolgopleiding of voor een bepaald beroep. Ook ontwikkelen ze competenties voor een leven lang leren. Leerlingen weten dankzij loopbaanoriëntatie en -begeleiding beter waar ze goed in zijn en wat bij hen past: daardoor hebben zij meer kans op een succesvolle loopbaan.


LOB-dossier

De kern van LOB is het LOB-dossier. Je moet namelijk je loopbaan vorm gaan geven via loopbaancompetenties en dit vast leggen in een LOB-dossier.  

Het LOB-dossier op ’t R@velijn is een doorlopende leerlijn voor leerjaar 1 t/m 4, waarin je naast het opbouwen van loopbaancompetenties kennis kan maken met vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.  
De LOB-leerlijn is gebaseerd op vijf loopbaancompetenties en geeft per leerjaar aan wat de gewenste doelen zijn voor elke competentie en welke taken/activiteiten daar bij horen. Jij verzamelt hiervan bewijzen en je legt jouw loopbaanleergesprekken vast in het LOB-dossier. Het dossier biedt handvatten voor jou en voor vakdocenten en coaches voor het voeren van deze loopbaangesprekken. Maar ook ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij LOB. Daarom bevat het dossier ook concrete opdrachten die leerlingen thuis met hun ouders/verzorgers kunnen uitvoeren.
Iedere leerling heeft een eigen LOB-dossier waarin LOB-activiteiten worden bijgehouden. Dit dossier start in leerjaar 1 en gaat na leerjaar 4 mee naar je vervolgopleiding.

LOB in leerjaar 1

In iedere les worden diverse onderwerpen behandeld die ervoor zorgen dat je inzicht krijgt in:  
·         wie je bent
·         waar jouw kwaliteiten/talenten liggen
·         wat jouw vaardigheden zijn
·         wat jouw valkuilen zijn
·         welke mogelijkheden er zijn bij ons op school
·         welke beroepen passen bij mij

LOB in leerjaar 2

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de LOB-lessen:
·         Wat kan ik
·         Uitdiepen kwaliteiten, interesses en eigenschappen
·         Kennismaken met het MBO
·         Profielen koppelen aan eigen interesses en vaardigheden/ talenten
·         Een profiel (beroeps)keuze maken
·         Maatschappelijke stage
·         Solliciteren  

LOB in leerjaar 3 en 4

In leerjaar 3 en 4 staat het vak LOB niet meer vast op het lesrooster. LOB vindt dan plaats tijdens de mentorlessen en de praktijkvaklessen. Er komt vooral aan bod:

·         Wat wil ik
·         Kwaliteiten en competenties ontwikkelen
·         Wat zijn jouw dromen
·         Wat vind jij belangrijk
·         Het MBO
·         Stage lopen
·         Keuzevakken kiezen
·         Kennismaken met vervolgopleidingen

Profielen op ’t R@velijn

Het nieuwe vmbo bestaat uit 10 profielen. Een profiel is een combinatie van avo-vakken en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.  

Op ’t R@velijn worden 4 profielen aangeboden. BBL- en KBL-leerlingen kiezen uit de profielen 1) Economie & Ondernemen
2)
 Techniek: Produceren, Installeren en Energie (PIE)
3) 
Techniek: Bouwen, wonen en Interieur (BWI)
4) 
Zorg & Welzijn.

Deze profielen starten halverwege leerjaar 2. GTL-leerlingen stromen in leerjaar 3 automatisch in het profiel Dienstverlening en Producten in.
Alle profielen worden eind leerjaar 3 getoetst door middel van een landelijk centraal schriftelijk praktijk examen (CSPE).  

Keuzevakken op ’t R@velijn

Door het volgen van keuzevakken kunnen leerlingen zich verdiepen, verbreden of oriënteren. Keuzevakken hebben altijd een beroepsvoorbereidend en/of – oriënterend doel.  

Op ’t R@velijn worden in leerjaar 4 keuzevakken aangeboden. Deze keuzevakken zijn geselecteerd uit diverse VMBO-profielen. BBL en KBL-leerlingen volgen 4 keuzevakken, GTL leerlingen volgen 2 keuzevakken.