Passend onderwijs


Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun ondersteuningsbehoefte(n) en hen begeleidt richting het diploma.

Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Passend onderwijs op 't R@velijn


Wanneer een leerling wordt aangemeld op onze school, wordt het dossier gescreend door de domeinleiders en ondersteuningscoördinator. Wanneer het een leerling met een specifieke ondersteuningsvraag betreft, wordt op onze school de onderwijsbehoeften direct zo goed als mogelijk in kaart gebracht en wordt het begeleidingsplan met ontwikkelperspectief  (BP-OPP) van de leerling opgesteld.  

Wij doen er alles aan om onze leerlingen elke dag gemotiveerd en met plezier naar onze school te laten komen. Dat kan voor sommige leerlingen betekenen dat ze deelnemen aan het “Eerste kwartier”.
Tijdens het “Eerste kwartier” krijgen leerlingen letterlijk het eerste kwartier voor het eerste lesuur begint begeleiding door gespecialiseerde leerkrachten en/of ambulante begeleiders.
We leveren maatwerk al naar gelang de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling, waarbij we leerlingen met soortgelijke ondersteuningsbehoefte(n) clusteren.
Een begeleider van het eerste kwartier noteert bijzonderheden in Magister en stelt, indien nodig, de coach op de hoogte.
De coach zal het contact met de ouders / verzorgers onderhouden en informeert collega’s, zoals dat gebruikelijk is, binnen onze ondersteuningsstructuur.