Algemeen

Lesgeld

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij geen lesgeld verschuldigd zijn. Betaling van alle hierbij genoemde bijdragen geschiedt op vrijwillige basis.

Boekenpakket

Onze school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmaterialen, die specifiek voor een leerjaar door ons worden voorgeschreven en noodzakelijk zijn voor het volgen van ons onderwijsprogramma. Boeken worden gratis aan leerlingen ter beschikking gesteld. Wij brengen ouders hiervoor dan ook geen kosten of borgsom in rekening.
Met betrekking tot de levering van boeken wordt door de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs een mantelcontract afgesloten. Momenteel is dat met de firma Iddink Voortgezet Onderwijs BV. Het boekenpakket voor onze leerlingen wordt door ouders  rechtstreeks besteld.
De meeste boeken dienen uiteraard op het eind van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden, met uitzondering van bepaalde (werk)boeken die slechts een jaar meegaan.
Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten.

Overige kosten

Naast boeken gebruiken onze leerlingen nog andere leermiddelen, zoals: schriften, schrijfmateriaal, agenda, passer en geodriehoek. Alle leerlingen hebben verder een rekenmachine en soms (een) woordenboek(en) nodig. Aanschaf kan het beste na overleg met de docent gebeuren. Leerlingen binnen de beroepsgerichte profielen van het vmbo moeten afhankelijk van hun gekozen profiel vanaf klas 3 in het bezit zijn van werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril) en enkele gereedschappen. Dit alles kan na advies van de betreffende docent worden aangeschaft. Voor elke leerling is op onze school  een kluisje beschikbaar. Het is gewenst dat iedere leerling er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Excursies en de toegang tot culturele activiteiten zijn voor eigen rekening, evenals een deel van de kosten die leerlingen maken in het kader van het vak CKV. Op diverse overige kosten is het schoolreglement van toepassing.