De leerlingenraad

De leerlingenraad vormt de officiële vertegenwoordiging van de leerlingen. In goede harmonie met de directie levert de leerlingenraad ook een bijdrage aan de organisatie van evenementen. Het is een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor alle leerlingen van onze school. Zij willen er voor zorgen dat onze school een prettige en leuke leeromgeving is. Ieder lid van de leerlingenraad is daarom een aanspreekpunt bij wie je terecht kunt met problemen, opmerkingen of suggesties over onze school.