LWO

Soms heb je bepaalde achterstanden. Wanneer je minimaal twee leerachterstanden van minimaal 1,5 jaar hebt bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling of rekenen, kun je in aanmerking komen voor een LWO indicatie. Bovendien mag je totaal iq niet hoger zijn dan 90.
Wanneer je je aanmeldt bij ons en je wordt toegelaten, kunnen we jou uitnodigen om bij ons samen met andere groep 8 leerlingen een intelligentietoets te komen maken.