Oriënterende gesprekken voor nieuwe leerlingen

Mocht u willen weten wat wij uw kind specifiek kunnen bieden op onze school?
Dan gaan wij graag met u in gesprek. Wij praten namelijk liever ‘met’ in plaats ‘over’ de leerling en/of ouder. U kunt dan contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator: mw. A. Kleinen.
Dat kan tijdens werkdagen op het telefoonnummer van onze school (0167- 52 50 70) en u kan haar direct benaderen via de mail: a.kleinen@ravelijnstb.nl.

Wij gaan met u in gesprek om de onderwijsbehoeften en ondersteuningsvraag van uw kind zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. Daaromverzoeken wij u om alle relevante informatie mee te brengen tijdens het gesprek. Hiermee bedoelen wij een uitdraai van het CITO volgsysteem van de basisschool, het (pre-) advies van de basisschool, verslaglegging van onderzoeken, begeleidings-/behandelplannen, handelingsplannen, arrangementen passend onderwijs, etc.
Bij dit overleg zal ook altijd een van onze domeinleiders aansluiten.
Voor basisberoepsgerichte leerweg en Agora is dat mw. van Zijl, voor kaderberoepsgerichte leerweg dhr. de Bruijn en voor onze TOPmavo dhr. van Bedaf.
Bij bepaalde ondersteuningsvragen nodigen wij ook direct de ambulant dienstverlener die vanuit Auris / Mytylschool aan onze school verbonden is uit om aan te sluiten.
Mocht het wenselijk zijn dat de huidige leerkracht of de interne begeleiden van de basisschool aansluit tijdens het oriënterend gesprek , zijn zij uiteraard van harte welkom.
Het motto van onze school is niet voor niets: 

Pak je kans