Activiteiten en evenementen

Ondertussen zijn we een aantal weken verder en is er iets meer duidelijkheid over het doorgaan van onze ingeplande events. Hebben jullie voor een van onze events ingeschreven? Bekijk dan hieronder de eventuele aanpassing.


Meeloopdagen R@velijn Agora  26 februari (8.50-15.00) en vrijdag 5 maart (10.15 uur tot 14.00 uur) 

Zoals het er nu voor staat zal tijdens de eerst komende persconferentie bekend gemaakt worden dat de basisscholen vanaf 8 februari weer geopend zullen worden. Als deze plannen in de komende periode niet meer veranderen dan gaan de meeloopdagen op onze school fysiek door!
Het is alleen nog mogelijk om je in te schrijven voor de meeloopdag van 26 februari.

Meeloopdagen R@velijn Domeinleren 25 en 26 februari (10.15-14.00) en vrijdag 5 maart (10.15 uur tot 14.00 uur) 

Zoals het er nu voor staat zal tijdens de eerst komende persconferentie bekend gemaakt worden dat de basisscholen vanaf 8 februari weer geopend zullen worden. Als deze plannen in de komende periode niet meer veranderen dan gaan de meeloopdagen op onze school fysiek door!

Open avond 26 februari (17.00-20.00 ) en open dag 27 februari (10.00-13.00)

Regionaal hebben de scholen voor voortgezet onderwijs afgesproken dat we geen fysieke opendagen/avonden organiseren in verband met corona. Dit betekent dat we onze fysieke open avond én open dag zullen veranderen in online events. Hierin zullen jullie een virtual tour door de school volgen onder leiding van een gids. 
Open avond: naar aanleiding van het aantal inschrijvingen hebben we besloten om op 2 tijdsstippen een virtual tour onder leiding van een gids te organiseren, namelijk om 17.30 uur en 19.00 uur.                                                                                                                                            
Diegenen, die zich hadden ingeschreven gedurende de tijdsloten 17.00-18.00 uur en 18.00 – 19.00 uur, verzoeken wij om aan te sluiten bij de virtual tour van 17. 30 uur. Mocht dit bij jullie niet uitkomen, laat het ons dan even weten (r.kroon@ravelijnstb.nl). Zonder tegenbericht gaan we er van uit, dat het jullie gaat lukken. Wij zullen er voor zorgen, dat jullie in het nieuwe tijdslot worden ingedeeld.
Voor diegenen, die zich hadden ingeschreven gedurende het tijdslot van 19.00 en 20.00 uur, begint de virtual tour gewoon om 19.00 uur.
Uitnodiging voor de virtual tour krijgen jullie tijdig per mail.

Open dag: naar aanleiding van het aantal inschrijvingen hebben we besloten om op 2 tijdsstippen een virtual tour onder leiding van een gids te organiseren, namelijk om 10.00 uur en 11.30 uur.                                                                                                                                            
Diegenen, die zich hadden ingeschreven gedurende de tijdsloten 11.00-12.00 uur en 12.00– 13.00 uur, verzoeken wij om aan te sluiten bij de virtual tour van 11. 30 uur. Mocht dit bij jullie niet uitkomen, laat het ons dan even weten (r.kroon@ravelijnstb.nl).                               
Zonder tegenbericht gaan we er van uit, dat het jullie gaat lukken. Wij zullen er voor zorgen, dat jullie in het nieuwe tijdslot worden ingedeeld.
Voor diegenen, die zich hadden ingeschreven gedurende het tijdslot van 10.00 en 11.00 uur, begint de virtual tour gewoon om 10.00 uur. Uitnodiging voor de virtual tour krijgen jullie tijdig per mail.

Aanmeldavond A tm K 9 maart 17.00-20.00, aanmeldavond L t/m Z 10 maart 17.00-20.00 uur en open middag (groep 7 leerlingen) 19 mei 14.00-17.00 uur.

Deze events gaan vooralsnog gewoon door. 

 

De inschrijfavonden van 9 en 10 maart vinden fysiek plaats bij ons op school.
Ouders en hun kind(eren) kunnen op die avond bij ons terecht van 17.00 tot 20.00 uur.
Zij brengen een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van hun kind(eren) en een kopie van het schooladvies mee.
Op 3 maart is er van 13.00 uur tot 16.30 uur nog een mogelijkheid om mee te lopen met R@velijn Agora of R@velijn Domeinleren.
Intekenen kan via onze open dag app.

Ook in de vrije tijd en/of pauzes zijn er voor de leerlingen op ’t Ravelijn veel mogelijkheden voor een brede ontwikkeling. Leerlingen worden nauw betrokken bij de opzet van de feesten op school. Daarnaast is er een actieve leerlingenraad die meedenkt over het reilen en zeilen op onze school. 
Onze school organiseert regelmatig activiteiten om maatschappelijke doelen te ondersteunen of neemt hieraan deel. In het nabije verleden hebben onze leerlingen zich met veel succes voor tal van doelen ingespannen. De verkregen (sponsor)bedragen worden altijd uitsluitend doorgegeven aan de gekozen doelen.  

Bij ons is er altijd wat te doen. Natuurlijk zijn er naast onze lessen ook andere activiteiten: we hebben o.a. gezellige schoolfeesten, onze Ravelijnweek, een sportdag en een jaarlijkse goede doelenactie. Ook houden we een sinterklaas- en kerstactiviteit. Wij zijn een school met extra kansen en mogelijkheden voor sporttalenten. Bijvoorbeeld: een aangepast rooster, dat rekening houdt met jouw trainingstijden.

Als je graag meepraat over allerlei zaken op onze school, kun je lid worden van onze leerlingenraad. Onze brugklassers kunnen op hun vrije lesmiddag meedoen aan onze mountainbiketraining. Zij bereiden zich zo voor op een tocht in de bergen later in het voorjaar. Ook gaan onze brugklassers een dag naar de Efteling.

Onze leerlingen uit leerjaar 2 gaan in de eerste periode naar Bobbejaanland en kunnen een week mee op onze winterweek in Oostenrijk. Leerlingen die niet naar Oostenrijk gaan, krijgen een alternatief thuisblijversprogramma.

Onze leerlingen uit leerjaar 3 gaan drie dagen op stap in Parijs. Ze verblijven daar in een hotel en brengen naast een bezoek aan toeristische bezienswaardigheden ook een bezoek aan Disneyland Parijs.

Onze eindexamenkandidaten gaan vier dagen naar Londen en verblijven daar in gastgezinnen. Op die manier leren ze de Britten beter kennen en oefenen ze ook in het spreken van Engels. Een klein aantal leerlingen uit leerjaar 4 brengt een bezoek aan Sobibor in Polen. Tijdens hun geschiedenis- en aardrijkskundelessen worden ze op deze reis voorbereid. 

Wanneer je bij ons op de informatiedag komt, kunnen onze leerlingen er jou alles over vertellen!

Activiteiten op beeld

Bekijk hier de video van onze activiteiten!

 Voor meer video's van onze school kun je terecht op ons YouTube-kanaal. Check ook eens onze Facebook en Instagram!