R@velijn Agora

Bij R@velijn Agora wordt het ’gepersonaliseerd leren’ tot het uiterste doorgevoerd en zijn onze leerlingen autonoom. Het vertrekpunt van onze agora-leerling wordt bepaald door: persoonlijke kenmerken, vaardigheden, drijfveren en persoonlijke situatie. 

Het woord ’school’ wordt niet meer gebruikt en is vervangen door Agora. Agora is Grieks voor ’plein’ of ’marktplaats’; het hart van de stad en in de oudheid de plaats waar het sociale leven zich afspeelde. Het is de plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen. R@velijn Agora is voor onze agora-leerlingen de wereld, het plein en het begin van ’een leven lang leren’.
Docenten en onderwijsassistenten begeleiden onze agora-leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. agora-leerlingen staan zelf aan het roer: geen methodes, geen toetsen, geen georganiseerd lesrooster. Agora-leerlingen ontwikkelen hun eigen challenges.
De thema’s of challenges die zij kiezen, worden bekeken vanuit 1 van de 5 verschillende belevingswerelden van Agora:
- Spiritueel
- Sociaal
- Ethisch
- Wetenschappelijk
- Kunstzinnig

Maatschappelijk

R@velijn Agora is ’leerling-gestuurd’ en in tegenstelling tot regulier onderwijs niet ’docent-gestuurd’. Wanneer leerlingen veranderen vanwege de veranderende samenleving verandert het onderwijs net zo snel mee. Onze leerlingen staan met twee voeten in de huidige samenleving en kiezen binnen diezelfde samenleving voor relevante en actuele leerdoelen of challenges.
De flexibele vorm van onderwijs die R@velijn Agora biedt, sluit nauw aan bij deze veranderingen. De hoge mate van betrokkenheid van de ouders ondersteunt onze agora-leerling bij hun onderwijsleerproces. Het netwerk van onze agora-leerling is een belangrijke pijler voor zijn of haar onderwijs.