Feeststemming bij ‘t Ravelijn na bekendmaking examenresultaten

R@velijn Agora

De eerste groep leerlingen, die vier jaar geleden gestart is met R@velijn Agora heeft dit schooljaar eindexamen gedaan op de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of mavo.
In augustus 2018 zijn deze leerlingen begonnen aan een ontdekkingstocht op Agoriaanse wijze. Boeken overboord, geen toetsen meer en leren vanuit je eigen interesse. Een gedurfde en gewaagde uitdaging voor leerlingen en hun ouders, maar ook voor de coaches en ’t Ravelijn.
Na 2 jaar vanuit hun eigen nieuwsgierigheid veel challenges te hebben aangepakt hebben de leerlingen zich in leerjaar 3 en 4 voorbereid op hun afsluitende examens. Deze examens waren dezelfde als bij het eerder al bewezen succesvolle R@velijn Domeinleren waarmee ’t Ravelijn 10 jaar geleden begon.
Voor de leerlingen van R@velijn Agora heeft het Ravelijn team veel waardering en is het personeel trots: het slagingspercentage ligt namelijk op 100 procent.
Een aantal Agoriaanse leerlingen heeft zelfs een diploma behaald op een hoger niveau dan het advies vanuit hun basisschool.
En zoals de coaches van deze leerlingen zelf zeggen: “onze leerlingen waren voor ons al lang voor de uitslagdatum geslaagd vanwege hun lef, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Wij zijn trots op onze leerlingen en vertrouwen erop dat zij een mooie plek hebben in onze maatschappij!”

R@velijn Domeinleren

Ook de resultaten van de eindexamenkandidaten, die R@velijn Domeinleren hebben gevolgd, zijn reden voor een feestje.
Bij de beroepsgerichte leerwegen en de mavo gaat nog een enkele leerling zijn of haar resultaat proberen te verbeteren. Het slagingspercentage ligt nu al op 93 %.
Een aantal van de leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft één of meerdere vakken op een hoger niveau afgesloten. Er zijn zelfs leerlingen bij, die versneld examen hebben gedaan.

Walk thru

Alle geslaagde leerlingen krijgen op 5 juli a.s. hun welverdiende diploma. Tijdens een walk thru worden zij door leerkrachten en coaches in het zonnetje gezet. Tevens wordt op die dag bekend gemaakt welke leerling van basis, kader en mavo de best man/woman 2021-2022 wordt. Deze leerling krijgt als aandenken een bronzen beeldje.
Het team van ’t Ravelijn is trots op haar eindexamenleerlingen. Ondanks de lockdowns, lessen op afstand ten gevolge van corona is het de leerlingen gelukt om mooie resultaten te behalen. Het Ravelijnteam vertrouwt er op dat de leerlingen een succesvolle stap zetten naar het mbo.
Media
  • Examen 22