Speeddate met Steenbergse Veteranen


STEENBERGEN – Veteranen die leerlingen op school bezoeken. Dat gebeurt met een duidelijke reden. “Wij zoeken op tal van manieren verbinding met de maatschappij. We willen graag dat ook jongeren weten wat wij hebben meegemaakt en wat de militairen die op missies worden uitgezonden meemaken”, vertelt Attie Pot, de voorzitter van Veteranen Vereniging Steenbergen deze middag op ’t R@velijn. Het speeddaten op ’t R@velijn is een manier om ervaringen uit te wisselen met jongeren.

De jongeren met wie dit gebeurt hebben als keuzevak ‘Geüniformeerde dienstverlening’. “Dat wil niet altijd zeggen dat ze het leger in gaan, het kan ook bij de politie, de marechaussee, de brandweer of andere beroepen waar een uniform gedragen wordt”, zo licht docent Desiree Koole toe. Zij is sinds vijf jaar werkzaam in het onderwijs, maar was daarvoor tien jaar militair. In de lessen van het genoemde keuzevak krijgen de leerlingen ook praktische zaken voor hun kiezen, met name exercitie oefeningen die ze vrij snel onder de knie blijken te hebben.

Oprichters Henri Stoffelen en Attie Pot

Deze middag hebben de leerlingen een speeddate met ervaren veteranen. Ze vragen wat in hen opkomt en krijgen ervaringen uitgewisseld vanuit de oud-militairen.
Een van hen is Henri Stoffelen (67). Hij kan terugkijken op een grote ervaring als marechaussee, waar hij 38 jaar actief was. “Ik heb diverse missies meegemaakt. Naar de Gaza, een aantal keren in Bosnië, in Moskou op de Nederlandse ambassade en ik was detachementscommandant in Afghanistan. Een marechaussee in missiegebied is daar een lokale politieman”.

Meer dan 140 veteranen

Henri Stoffelen is met Attie Pot de oprichter van Veteranen Vereniging Steenbergen. “Wij zoeken met elkaar vooral saamhorigheid. We hebben eens per 3 à 4 maanden een bijeenkomst. Gewoon een borrel met elkaar drinken en wat ons raakt uitwisselen. Per keer zijn we met een man of 25. In de gemeente Steenbergen wonen overigens meer dan 140 veteranen. Iemand die langer dan 30 dagen op missie is geweest mag zich veteraan noemen”.

 

Schieten of niet schieten

Tijdens de speeddate krijgen de deelnemers ook een aantal dilemma’s voorgeschoteld. Bijvoorbeeld een situatie waarbij een scherpschutter zicht heeft op een moeder en kind, waarbij de laatste een bom meekrijgt om mede-detachementsleden op te blazen. Moet de scherpschutter schieten of niet? In de situatie die wordt geschetst heeft de betrokken schutter zojuist een aantal gedode collega’s naar huis begeleid en ook een goede vriend bezocht die na een aanslag als ‘kastplantje’ verder moet leven. Zal hij schieten of niet?

‘Ontbreken van aandacht en waardering’

Dit soort ervaringen zijn belangrijk om van te horen en over na te denken. Het is een van de redenen waarom ’t Ravelijn medewerking verleent aan de speeddating met veteranen, zo gaf Ravelijndirecteur Huibert de Jong aan in zijn openingswoord.
Hij was niet de enige spreker. Ook burgemeester Ruud van den Belt, zelf ook veteraan, sprak de aanwezigen toe. Hij stelde blij te zijn dat er vandaag na lange tijd van uitgestelde activiteiten weer een ontmoeting plaatsvindt op de lokale veteranendag. De burgemeester vindt dat veteranen zichzelf tekort doen wanneer ze niet vooraan in de rij staan om hulp te vragen aan anderen, terwijl er vaak juist op hen wordt gerekend. Wellicht dat dit de oorzaak is van het ontbreken aan voldoende aandacht en waardering, aldus Ruud van den Belt.

Moment van stilte


Ook hij sprak over verbinding zoeken met de gehele samenleving en noemde de speeddate daarbij als voorbeeld. Voordat het samenzijn werd besloten met de traditionele ‘blauwe hap’ stond de burgemeester stil bij de veteranen die de afgelopen tijd zijn overleden. Met name Rob Mes – commando en militair arts – uit Dinteloord, ‘die de strijd na een kortstondig ziekbed moest opgeven’. 

Media
  • Veteranen 2
  • Veteranen 3
  • Veteranen 4
  • Veteranen 5
  • Veteranen 6
  • Veteranen 7
  • Veteranen 8
  • Veteranen 1