Halsterse-zuidwestkrant: Iedereen geslaagd op ’t Ravelijn

zo 7 jun 2020, 19:52  

REGIO - In totaal hebben er dit schooljaar 172 leerlingen eindexamen gedaan op ’t Ravelijn in Steenbergen. Door de uitbraak van het coronavirus hebben zij geen eindexamens hoeven te doen: het gemiddelde van de resultaten uit leerjaar 3 en 4 was maatgevend voor de eindexamenuitslag.

Met gepaste trots kan ’t Ravelijn mededelen, dat alle leerlingen van mavo en basis-/kaderberoepsgerichte leerweg zijn geslaagd. Zij hebben nu een volwaardig vmbo-diploma. Er zijn zelfs vier leerlingen die cum laude zijn geslaagd. Ook zijn er mavoleerlingen, die in leerjaar 3 voor een aantal vakken al vervroegd examen hebben gedaan. Dit examen hebben ze behaald met een goed resultaat. Vanuit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is er een groot aantal leerlingen, dat één of meerdere vakken op een hoger niveau succesvol heeft afgesloten. Een basisleerling heeft haar wiskunde zelfs twee niveaus hoger afgerond, namelijk op mavoniveau. Een kaderleerling heeft Duits als extra vak gekozen en is voor dit vak geslaagd op mavoniveau. Hiermee is aangetoond dat het aangeboden maatwerk op de juiste manier heeft gewerkt. Al met al een prestatie, waarop het team van ’t Ravelijn supertrots is. Zij feliciteert haar leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte met de behaalde resultaten. Op 30 juni worden de diploma’s uitgereikt aan alle geslaagden. Dit gaat ’t Ravelijn doen in een 'walk thru'. Geslaagden komen met hun ouders op een vooraf aangegeven tijd naar school en lopen langs verschillende “eilanden” waar personeel van ’t Ravelijn hen in het zonnetje zet.

(Foto: Bep Tielemans)
Media
  • c8665204-98ee-4261-abf7-4e0a79ecc69d_thumb840