Berichtgeving deel 2 corona

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage de tweede brief omtrent coronavirus.