Inloopspreekuur vervalt

Het inloopspreekuur op maandag 1 juli komt te vervallen. 

Voor dringende zaken waarvoor contact wenselijk is met onze wijkagent, kunt u bellen naar 0900-8844.

Mocht u in contact willen komen met onze jeugdverpleegkundige GGD, jeugdprofessional of ambulante jongerenwerker kunt u bellen op maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur naar 0167-541131